Logo

Huvudkontor/Head office
AB LIO Consulting
Box 58
SE-218 24 Bunkeflostrand

Street address
Vedgatan
Skomakarebyn 8 E
Bunkeflostrand

Filial/Branch office
Tillingebyvägen 2
SE-577 74 Målilla

Telefon/Phone:
+46 (0)70 930 12 70

E-post/E-mail:
info@lioconsulting.se

Momsreg nr/VAT nr:
SE556241489501

AB LIO Consulting
Av SRF Auktoriserad Redovisningskonsult

Vi är ett kunskapsföretag som verkar
inom redovisnings- och beskattningsområdet.

Vi erbjuder Er följande tjänster:

 • Traditionell eller webbaserad redovisning och rapportering
 • Lönehantering
 • Årsredovisningar och årsbokslut
 • Ekonomiska rapporter, utredningar och avtal
 • Skattedeklarationer
 • Skattekonsultationer
 • Bolagsbildningar
 • Bouppteckningar och arvsskiften
 • Revision i samarbete med kvalificerade revisorer

Redovisningsuppdrag utföres i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Det betyder att bolag som väljer att inte längre anlita revisor, men ändå behöver ett intyg till någon intressent, för dessa finns möjlighet att få en bokslutsrapport.

Vi använder oss av en kombination av olika prissättningar.

 • Produktprissättning, ex deklarationer
 • Timpris, rådgivning
 • Transaktionspris, datatransaktioner
Vi menar att detta är en bättre måttstock och ger kunden möjlighet att välja hur mycket som de själva vill göra och ger därmed ett bättre kundvärde.

Din ekonomi är vårt gemensamma intresse. Vi hjälper dig att driva den administrativa sidan av din verksamhet, att friställa din entreprenörsanda i arbetet med nya och befintliga kunder för att optimera din affärspotential.

Vill Du komma i kontakt med oss? Klicka här!

Copyright 2004, AB LIO Consulting